Brandao, Fernando: Brazilian and Afro-Cuban Jazz Conception Piano Solo (Noten +CD)